פרויקט בת ים

מדרגות
מדרגות
מדרגות
חלון
מדרגות
חלונות לגגות
מדרגות
g01
g02
g03